Thể loại:

vegetable garden

Đăng ký theo dõi vegetable garden phát âm

  • phát âm sauge sauge [fr]
  • phát âm le chou le chou [fr]
  • phát âm órto órto [vec]