Thể loại:

verb - present subjunctive

Đăng ký theo dõi verb - present subjunctive phát âm