Thành viên:

FredrikMH

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của FredrikMH

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
03/04/2019 i koma [no] phát âm i koma 0 bình chọn
03/04/2019 kurere [no] phát âm kurere 0 bình chọn
03/04/2019 gågate [no] phát âm gågate 0 bình chọn
03/04/2019 butikkjede [no] phát âm butikkjede 0 bình chọn
03/04/2019 torghandler [no] phát âm torghandler 0 bình chọn
03/04/2019 sjølbetjening [no] phát âm sjølbetjening 0 bình chọn
03/04/2019 kveldsåpen butikk [no] phát âm kveldsåpen butikk 0 bình chọn
03/04/2019 nattåpen butikk [no] phát âm nattåpen butikk 0 bình chọn
03/04/2019 bakerbutikk [no] phát âm bakerbutikk 0 bình chọn
03/04/2019 slakterbutikk [no] phát âm slakterbutikk 0 bình chọn
03/04/2019 grønnsaksbutikk [no] phát âm grønnsaksbutikk 0 bình chọn
03/04/2019 grønnsakshandler [no] phát âm grønnsakshandler 0 bình chọn
03/04/2019 butikkvindu [no] phát âm butikkvindu 0 bình chọn
03/04/2019 svingdør [no] phát âm svingdør 0 bình chọn
03/04/2019 intergalaktisk [no] phát âm intergalaktisk 0 bình chọn
03/04/2019 trykke på knappen [no] phát âm trykke på knappen 0 bình chọn
03/04/2019 gå opp [no] phát âm gå opp 0 bình chọn
03/04/2019 gå ned [no] phát âm gå ned 0 bình chọn
03/04/2019 Det er min tur. [no] phát âm Det er min tur. 0 bình chọn
03/04/2019 bruke penger [no] phát âm bruke penger 0 bình chọn
03/04/2019 være blakk [no] phát âm være blakk 0 bình chọn
03/04/2019 på avbetaling [no] phát âm på avbetaling 0 bình chọn
03/04/2019 ha råd til [no] phát âm ha råd til 0 bình chọn
03/04/2019 på kreditt [no] phát âm på kreditt 0 bình chọn
03/04/2019 søkkrik [no] phát âm søkkrik 0 bình chọn
03/04/2019 ekkokammer [no] phát âm ekkokammer 0 bình chọn
03/04/2019 EM-kvalifisering [no] phát âm EM-kvalifisering 0 bình chọn
03/04/2019 arrdannelse [no] phát âm arrdannelse 0 bình chọn
03/04/2019 Golanhøydene [no] phát âm Golanhøydene 0 bình chọn
03/04/2019 annektering [no] phát âm annektering 0 bình chọn