Thành viên:

McDutchie

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của McDutchie

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
24/03/2017 replaciar [ia] phát âm replaciar 0 bình chọn
24/03/2017 mendacio [ia] phát âm mendacio 0 bình chọn
24/03/2017 prestigiose [ia] phát âm prestigiose 0 bình chọn
24/03/2017 China [ia] phát âm China 0 bình chọn
20/10/2016 dense [ia] phát âm dense 1 bình chọn
20/10/2016 specimen [ia] phát âm specimen 0 bình chọn
20/10/2016 fuchsia [ia] phát âm fuchsia 0 bình chọn
20/10/2016 turbina [ia] phát âm turbina 0 bình chọn
20/10/2016 audiophono [ia] phát âm audiophono 0 bình chọn
20/10/2016 consideration [ia] phát âm consideration 1 bình chọn
01/09/2016 kerkbezoeker [nl] phát âm kerkbezoeker 0 bình chọn
04/07/2016 geniculo [ia] phát âm geniculo 1 bình chọn
18/05/2016 ondergang [nl] phát âm ondergang 0 bình chọn
18/02/2016 menswetenschappen [nl] phát âm menswetenschappen 0 bình chọn
18/02/2016 daarop [nl] phát âm daarop 0 bình chọn
17/02/2016 onaardig [nl] phát âm onaardig 0 bình chọn
02/12/2015 fauteuil [nl] phát âm fauteuil 0 bình chọn
05/08/2015 accumulation [ia] phát âm accumulation 0 bình chọn
05/08/2015 accostumate [ia] phát âm accostumate 0 bình chọn
05/08/2015 actualmente [ia] phát âm actualmente 0 bình chọn
05/08/2015 besonio [ia] phát âm besonio 0 bình chọn
05/08/2015 acustica [ia] phát âm acustica 0 bình chọn
10/03/2015 februario [ia] phát âm februario 0 bình chọn
31/12/2014 natuurlijke selectie [nl] phát âm natuurlijke selectie 0 bình chọn
31/12/2014 afspelen [nl] phát âm afspelen 0 bình chọn
31/12/2014 visiteren [nl] phát âm visiteren 0 bình chọn
31/12/2014 halfparasiet [nl] phát âm halfparasiet 0 bình chọn
31/12/2014 impregneren [nl] phát âm impregneren 0 bình chọn
31/12/2014 fanfare [nl] phát âm fanfare 0 bình chọn
31/12/2014 op zijn stokpaardje zitten [nl] phát âm op zijn stokpaardje zitten 0 bình chọn