BETA

Discover Forvo Academy, our new online teaching platform.

Go to Forvo Academy
Thành viên:

Petur75

Đăng ký phát âm của Petur75

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Bình chọn
17/06/2018
phát âm umrita
umrita [is] 0 bình chọn
17/06/2018
phát âm umsagnirnar
umsagnirnar [is] 0 bình chọn
17/06/2018
phát âm umsagnir
umsagnir [is] 0 bình chọn
17/06/2018
phát âm umsagnarinnar
umsagnarinnar [is] 0 bình chọn
17/06/2018
phát âm umsamdar
umsamdar [is] 0 bình chọn
17/06/2018
phát âm umsamda
umsamda [is] 0 bình chọn
17/06/2018
phát âm umsaminnar
umsaminnar [is] 0 bình chọn
17/06/2018
phát âm umsaminna
umsaminna [is] 0 bình chọn
17/06/2018
phát âm umskapa
umskapa [is] 0 bình chọn
17/06/2018
phát âm umsamins
umsamins [is] 0 bình chọn
17/06/2018
phát âm umsaminni
umsaminni [is] 0 bình chọn
17/06/2018
phát âm umskera
umskera [is] 0 bình chọn
17/06/2018
phát âm umskapast
umskapast [is] 0 bình chọn
17/06/2018
phát âm umskapar
umskapar [is] 0 bình chọn
17/06/2018
phát âm kið
kið [is] 0 bình chọn
17/06/2018
phát âm sauðir
sauðir [is] 0 bình chọn
17/06/2018
phát âm lömb
lömb [is] 0 bình chọn
17/06/2018
phát âm viðskiptagreind
viðskiptagreind [is] 0 bình chọn
17/06/2018
phát âm atvinnuleysistryggingasjóður
atvinnuleysistryggingasjóður [is] 0 bình chọn
17/06/2018
phát âm æfingarnar
æfingarnar [is] 0 bình chọn
17/06/2018
phát âm bílakaup
bílakaup [is] 0 bình chọn
17/06/2018
phát âm gríslingar
gríslingar [is] 0 bình chọn
17/06/2018
phát âm rottur
rottur [is] 0 bình chọn
17/06/2018
phát âm hamstrar
hamstrar [is] 0 bình chọn
17/06/2018
phát âm nei takk
nei takk [is] 0 bình chọn
17/06/2018
phát âm Hrappson
Hrappson [is] 0 bình chọn
17/06/2018
phát âm Milljónum
Milljónum [is] 0 bình chọn
17/06/2018
phát âm Spám
Spám [is] 0 bình chọn
17/06/2018
phát âm auk þess
auk þess [is] 0 bình chọn
17/06/2018
phát âm japansk
japansk [is] 0 bình chọn