Thành viên:

Petur75

Đăng ký phát âm của Petur75

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
17/06/2018 umrita [is] phát âm umrita 0 bình chọn
17/06/2018 umsagnirnar [is] phát âm umsagnirnar 0 bình chọn
17/06/2018 umsagnir [is] phát âm umsagnir 0 bình chọn
17/06/2018 umsagnarinnar [is] phát âm umsagnarinnar 0 bình chọn
17/06/2018 umsamdar [is] phát âm umsamdar 0 bình chọn
17/06/2018 umsamda [is] phát âm umsamda 0 bình chọn
17/06/2018 umsaminnar [is] phát âm umsaminnar 0 bình chọn
17/06/2018 umsaminna [is] phát âm umsaminna 0 bình chọn
17/06/2018 umskapa [is] phát âm umskapa 0 bình chọn
17/06/2018 umsamins [is] phát âm umsamins 0 bình chọn
17/06/2018 umsaminni [is] phát âm umsaminni 0 bình chọn
17/06/2018 umskera [is] phát âm umskera 0 bình chọn
17/06/2018 umskapast [is] phát âm umskapast 0 bình chọn
17/06/2018 umskapar [is] phát âm umskapar 0 bình chọn
17/06/2018 kið [is] phát âm kið 0 bình chọn
17/06/2018 sauðir [is] phát âm sauðir 0 bình chọn
17/06/2018 lömb [is] phát âm lömb 0 bình chọn
17/06/2018 viðskiptagreind [is] phát âm viðskiptagreind 0 bình chọn
17/06/2018 atvinnuleysistryggingasjóður [is] phát âm atvinnuleysistryggingasjóður 0 bình chọn
17/06/2018 æfingarnar [is] phát âm æfingarnar 0 bình chọn
17/06/2018 bílakaup [is] phát âm bílakaup 0 bình chọn
17/06/2018 gríslingar [is] phát âm gríslingar 0 bình chọn
17/06/2018 rottur [is] phát âm rottur 0 bình chọn
17/06/2018 hamstrar [is] phát âm hamstrar 0 bình chọn
17/06/2018 nei takk [is] phát âm nei takk 0 bình chọn
17/06/2018 Hrappson [is] phát âm Hrappson 0 bình chọn
17/06/2018 Milljónum [is] phát âm Milljónum 0 bình chọn
17/06/2018 Spám [is] phát âm Spám 0 bình chọn
17/06/2018 auk þess [is] phát âm auk þess 0 bình chọn
17/06/2018 japansk [is] phát âm japansk 0 bình chọn