Thành viên:

Siobhan7

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Siobhan7

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
26/07/2019 loscadh [ga] phát âm loscadh 0 bình chọn
26/07/2019 fuist [ga] phát âm fuist 0 bình chọn
22/02/2019 deilbh [ga] phát âm deilbh 0 bình chọn
22/02/2019 mo bheannacht ort [ga] phát âm mo bheannacht ort 0 bình chọn
22/02/2019 cneá [ga] phát âm cneá 0 bình chọn
22/02/2019 Tá rud éigin ag teacht. [ga] phát âm Tá rud éigin ag teacht. 0 bình chọn
22/02/2019 Céard a rinne tú? [ga] phát âm Céard a rinne tú? 0 bình chọn
11/02/2018 cúpla áit [ga] phát âm cúpla áit 0 bình chọn
11/02/2018 gréithre [ga] phát âm gréithre 0 bình chọn
11/02/2018 cuimhneachán [ga] phát âm cuimhneachán 0 bình chọn
11/02/2018 scuab fiacail [ga] phát âm scuab fiacail 0 bình chọn
11/02/2018 i gcomparáid le [ga] phát âm i gcomparáid le 0 bình chọn
11/02/2018 fochupán [ga] phát âm fochupán 0 bình chọn
11/02/2018 raidhse [ga] phát âm raidhse 0 bình chọn
11/02/2018 ndeirtear [ga] phát âm ndeirtear 0 bình chọn
11/02/2018 inláimhsithe [ga] phát âm inláimhsithe 0 bình chọn
11/02/2018 gailf [ga] phát âm gailf 0 bình chọn
11/02/2018 uaillmhian [ga] phát âm uaillmhian 0 bình chọn
11/02/2018 bóthar dúnta [ga] phát âm bóthar dúnta 0 bình chọn
11/02/2018 dtrasnaíonn [ga] phát âm dtrasnaíonn 0 bình chọn
11/02/2018 spéirghorm [ga] phát âm spéirghorm 0 bình chọn
11/02/2018 gormghlas [ga] phát âm gormghlas 0 bình chọn
11/02/2018 tsubh [ga] phát âm tsubh 0 bình chọn
11/02/2018 bhuidéal [ga] phát âm bhuidéal 0 bình chọn
11/02/2018 cruthanta [ga] phát âm cruthanta 0 bình chọn
11/02/2018 creideann [ga] phát âm creideann 0 bình chọn
11/02/2018 mbreitheamh [ga] phát âm mbreitheamh 0 bình chọn
11/02/2018 meantán [ga] phát âm meantán 0 bình chọn
11/02/2018 theastódh [ga] phát âm theastódh 0 bình chọn
31/07/2017 tógfaimid [ga] phát âm tógfaimid 0 bình chọn