Thành viên:

TeKToNiiK

Đăng ký phát âm của TeKToNiiK

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
10/08/2010 soliloquy [en] phát âm soliloquy 0 bình chọn
10/08/2010 Wildstrand [en] phát âm Wildstrand 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/08/2010 Natlands [en] phát âm Natlands 0 bình chọn
10/08/2010 Averham [en] phát âm Averham 0 bình chọn
10/08/2010 Nath [en] phát âm Nath 0 bình chọn
10/08/2010 Mary Creagh [en] phát âm Mary Creagh 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/08/2010 Pete Solley [en] phát âm Pete Solley 0 bình chọn
10/08/2010 rylston road [en] phát âm rylston road 0 bình chọn
10/08/2010 melanogaster [en] phát âm melanogaster 0 bình chọn
10/08/2010 Widdowson [en] phát âm Widdowson 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/08/2010 James LaBrie [en] phát âm James LaBrie 0 bình chọn
10/08/2010 Jordan Rudess [en] phát âm Jordan Rudess 0 bình chọn
10/08/2010 oovoo [en] phát âm oovoo 0 bình chọn
10/08/2010 Melchizedek [en] phát âm Melchizedek 0 bình chọn
10/08/2010 Altair 8800 [en] phát âm Altair 8800 0 bình chọn
10/08/2010 disestablishmentarianism [en] phát âm disestablishmentarianism 0 bình chọn
10/08/2010 Kentucky Fried Chicken [en] phát âm Kentucky Fried Chicken 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/08/2010 McDonalds [en] phát âm McDonalds 3 bình chọn
10/08/2010 orunui [mi] phát âm orunui 0 bình chọn
10/08/2010 Onehunga [mi] phát âm Onehunga 0 bình chọn
10/08/2010 feasibility [en] phát âm feasibility 0 bình chọn
10/08/2010 Maori [en] phát âm Maori 3 bình chọn
10/08/2010 Manukau [mi] phát âm Manukau 0 bình chọn
10/08/2010 Otahuhu [mi] phát âm Otahuhu 0 bình chọn
10/08/2010 Waikato [mi] phát âm Waikato -1 bình chọn
10/08/2010 kia ora [mi] phát âm kia ora 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/08/2010 Aotearoa [mi] phát âm Aotearoa 0 bình chọn
10/08/2010 Whakatane [mi] phát âm Whakatane 1 bình chọn
10/08/2010 Mooloolaba [en] phát âm Mooloolaba 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/08/2010 wretched [en] phát âm wretched 0 bình chọn