Thành viên:

armannbern

Đăng ký phát âm của armannbern

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
08/04/2014 pera [is] phát âm pera 0 bình chọn
08/04/2014 Eiríksstaðir [is] phát âm Eiríksstaðir 0 bình chọn
08/04/2014 Geitafoss [is] phát âm Geitafoss 0 bình chọn
08/04/2014 gaggalagú [is] phát âm gaggalagú 0 bình chọn