Thành viên:

bananaman

Đăng ký phát âm của bananaman

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
20/01/2016 tournament [en] phát âm tournament 0 bình chọn
20/01/2016 South America [en] phát âm South America 0 bình chọn
15/01/2016 better off [en] phát âm better off 1 bình chọn
15/01/2016 Manchurian [en] phát âm Manchurian 0 bình chọn
15/01/2016 April [en] phát âm April 0 bình chọn
13/01/2016 frontbench [en] phát âm frontbench 0 bình chọn
13/01/2016 Radio City Tower [en] phát âm Radio City Tower 0 bình chọn
09/01/2016 leading article [en] phát âm leading article 0 bình chọn
08/01/2016 parma ham [en] phát âm parma ham 1 bình chọn
08/01/2016 more or less [en] phát âm more or less 0 bình chọn
02/12/2015 warhorse [en] phát âm warhorse 1 bình chọn
02/12/2015 Saint Isaac's Cathedral [en] phát âm Saint Isaac's Cathedral 0 bình chọn
02/12/2015 Yuja Wang [en] phát âm Yuja Wang 1 bình chọn
02/12/2015 Eddie Kiran [en] phát âm Eddie Kiran 0 bình chọn
02/12/2015 family [en] phát âm family 0 bình chọn
02/12/2015 George Washington Rains [en] phát âm George Washington Rains 0 bình chọn
02/12/2015 shability [en] phát âm shability 0 bình chọn
02/12/2015 Frank Lampard [en] phát âm Frank Lampard 0 bình chọn
02/12/2015 turkey [en] phát âm turkey -1 bình chọn
02/12/2015 court shoes [en] phát âm court shoes 1 bình chọn
02/12/2015 heavy-hearted [en] phát âm heavy-hearted 0 bình chọn
27/10/2014 Camelot [en] phát âm Camelot 0 bình chọn
27/10/2014 reveller [en] phát âm reveller 0 bình chọn
27/10/2014 refract [en] phát âm refract 0 bình chọn
27/10/2014 bum [en] phát âm bum 0 bình chọn
27/10/2014 willingness [en] phát âm willingness 0 bình chọn
27/10/2014 mowing [en] phát âm mowing 0 bình chọn
27/10/2014 instruments [en] phát âm instruments 0 bình chọn
27/10/2014 Jack Sparrow [en] phát âm Jack Sparrow 0 bình chọn
27/10/2014 Birkbeck [en] phát âm Birkbeck 0 bình chọn