Thành viên:

claraclara

Đăng ký phát âm của claraclara

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
01/10/2017 準繩 [yue] phát âm 準繩 0 bình chọn
01/10/2017 變異 [yue] phát âm 變異 0 bình chọn
01/10/2017 殲滅 [yue] phát âm 殲滅 0 bình chọn
01/10/2017 逐一 [yue] phát âm 逐一 0 bình chọn
01/10/2017 兼備 [yue] phát âm 兼備 0 bình chọn
01/10/2017 專注 [yue] phát âm 專注 0 bình chọn
01/10/2017 技術 [yue] phát âm 技術 0 bình chọn
01/10/2017 感應 [yue] phát âm 感應 0 bình chọn
01/10/2017 腦電波 [yue] phát âm 腦電波 0 bình chọn
01/10/2017 佩戴 [yue] phát âm 佩戴 0 bình chọn
01/10/2017 血漿 [yue] phát âm 血漿 0 bình chọn
01/10/2017 人造 [yue] phát âm 人造 0 bình chọn
01/10/2017 值得一讚 [yue] phát âm 值得一讚 0 bình chọn
01/10/2017 分散 [yue] phát âm 分散 0 bình chọn
01/10/2017 秘道 [yue] phát âm 秘道 0 bình chọn
01/10/2017 嚇你一跳 [yue] phát âm 嚇你一跳 0 bình chọn
01/10/2017 突如其來 [yue] phát âm 突如其來 0 bình chọn
01/10/2017 擺設 [yue] phát âm 擺設 0 bình chọn
01/10/2017 無處不在 [yue] phát âm 無處不在 0 bình chọn
01/10/2017 兵馬俑 [yue] phát âm 兵馬俑 0 bình chọn
01/10/2017 血腥 [yue] phát âm 血腥 0 bình chọn
01/10/2017 巫毒娃娃 [yue] phát âm 巫毒娃娃 0 bình chọn
01/10/2017 錯過 [yue] phát âm 錯過 0 bình chọn
01/10/2017 驚慄 [yue] phát âm 驚慄 0 bình chọn
01/10/2017 勾魂使者 [yue] phát âm 勾魂使者 0 bình chọn
01/10/2017 午夜屠夫 [yue] phát âm 午夜屠夫 0 bình chọn
01/10/2017 色慾 [yue] phát âm 色慾 0 bình chọn
01/10/2017 暴食 [yue] phát âm 暴食 0 bình chọn
01/10/2017 貪婪 [yue] phát âm 貪婪 0 bình chọn
01/10/2017 懶惰 [yue] phát âm 懶惰 0 bình chọn