Thành viên:

dagurb

Đăng ký phát âm của dagurb

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
15/10/2015 Hólmgeir [is] phát âm Hólmgeir 0 bình chọn
15/10/2015 Rögnvaldur [is] phát âm Rögnvaldur 0 bình chọn
15/10/2015 fjögurra [is] phát âm fjögurra 0 bình chọn
15/10/2015 þristur [is] phát âm þristur 0 bình chọn
15/10/2015 Okjökull [is] phát âm Okjökull 0 bình chọn
15/10/2015 Hverfisgata [is] phát âm Hverfisgata 0 bình chọn
15/10/2015 Eiðistorg [is] phát âm Eiðistorg 0 bình chọn
15/10/2015 gæsahúð [is] phát âm gæsahúð 0 bình chọn
15/10/2015 Elliðavogur [is] phát âm Elliðavogur 0 bình chọn
15/10/2015 Fjallsjökull [is] phát âm Fjallsjökull 0 bình chọn
15/10/2015 Heinabergsjökull [is] phát âm Heinabergsjökull 0 bình chọn
15/10/2015 Fláajökull [is] phát âm Fláajökull 0 bình chọn
02/12/2009 Strokkur [is] phát âm Strokkur 0 bình chọn
02/12/2009 Snæfellsjökull [is] phát âm Snæfellsjökull 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/12/2009 Mývatn [is] phát âm Mývatn 0 bình chọn
02/12/2009 vegvisir [is] phát âm vegvisir 0 bình chọn
02/12/2009 herbergi [is] phát âm herbergi 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/12/2009 Umferðarmiðstöð [is] phát âm Umferðarmiðstöð 0 bình chọn
02/12/2009 007 [is] phát âm 007 0 bình chọn
02/12/2009 Guðleifsdóttir [is] phát âm Guðleifsdóttir 0 bình chọn
02/12/2009 móðir [is] phát âm móðir 0 bình chọn
02/12/2009 Siglufjörður [is] phát âm Siglufjörður 0 bình chọn
02/12/2009 Hallgrímskirkja [is] phát âm Hallgrímskirkja 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/12/2009 sæll [is] phát âm sæll 0 bình chọn
02/12/2009 sæl [is] phát âm sæl 0 bình chọn
02/12/2009 öngull [is] phát âm öngull 0 bình chọn
02/12/2009 menn ársins [is] phát âm menn ársins 0 bình chọn
02/12/2009 Eidur Gudjohnsen [is] phát âm Eidur Gudjohnsen 0 bình chọn
02/12/2009 skriftagangur [is] phát âm skriftagangur 0 bình chọn
02/12/2009 Keflavík [is] phát âm Keflavík 1 bình chọn Phát âm tốt nhất