BETA

Discover Forvo Academy, our new online teaching platform.

Go to Forvo Academy
Thành viên:

dagurb

Đăng ký phát âm của dagurb

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Bình chọn
15/10/2015
phát âm Hólmgeir
Hólmgeir [is] 0 bình chọn
15/10/2015
phát âm Rögnvaldur
Rögnvaldur [is] 0 bình chọn
15/10/2015
phát âm fjögurra
fjögurra [is] 0 bình chọn
15/10/2015
phát âm þristur
þristur [is] 0 bình chọn
15/10/2015
phát âm Okjökull
Okjökull [is] 0 bình chọn
15/10/2015
phát âm Hverfisgata
Hverfisgata [is] 0 bình chọn
15/10/2015
phát âm Eiðistorg
Eiðistorg [is] 0 bình chọn
15/10/2015
phát âm gæsahúð
gæsahúð [is] 0 bình chọn
15/10/2015
phát âm Elliðavogur
Elliðavogur [is] 0 bình chọn
15/10/2015
phát âm Fjallsjökull
Fjallsjökull [is] 0 bình chọn
15/10/2015
phát âm Heinabergsjökull
Heinabergsjökull [is] 0 bình chọn
15/10/2015
phát âm Fláajökull
Fláajökull [is] 0 bình chọn
02/12/2009
phát âm Strokkur
Strokkur [is] 0 bình chọn
02/12/2009
phát âm Snæfellsjökull
Snæfellsjökull [is] 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/12/2009
phát âm Mývatn
Mývatn [is] 0 bình chọn
02/12/2009
phát âm vegvisir
vegvisir [is] 0 bình chọn
02/12/2009
phát âm herbergi
herbergi [is] 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/12/2009
phát âm Umferðarmiðstöð
Umferðarmiðstöð [is] 0 bình chọn
02/12/2009
phát âm 007
007 [is] 0 bình chọn
02/12/2009
phát âm Guðleifsdóttir
Guðleifsdóttir [is] 0 bình chọn
02/12/2009
phát âm móðir
móðir [is] 0 bình chọn
02/12/2009
phát âm Siglufjörður
Siglufjörður [is] 0 bình chọn
02/12/2009
phát âm Hallgrímskirkja
Hallgrímskirkja [is] 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/12/2009
phát âm sæll
sæll [is] 0 bình chọn
02/12/2009
phát âm sæl
sæl [is] 0 bình chọn
02/12/2009
phát âm öngull
öngull [is] 0 bình chọn
02/12/2009
phát âm menn ársins
menn ársins [is] 0 bình chọn
02/12/2009
phát âm Eidur Gudjohnsen
Eidur Gudjohnsen [is] 0 bình chọn
02/12/2009
phát âm skriftagangur
skriftagangur [is] 0 bình chọn
02/12/2009
phát âm Keflavík
Keflavík [is] 1 bình chọn Phát âm tốt nhất