Thành viên:

gbergur

Đăng ký phát âm của gbergur

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
26/04/2010 Björk [is] phát âm Björk 2 bình chọn
22/04/2010 Með blóðnasir [is] phát âm Með blóðnasir 0 bình chọn
21/04/2010 lítill [is] phát âm lítill 0 bình chọn
21/04/2010 breiður [is] phát âm breiður 0 bình chọn
21/04/2010 þunnt [is] phát âm þunnt 0 bình chọn
21/04/2010 umferð [is] phát âm umferð 0 bình chọn
21/04/2010 harður [is] phát âm harður 0 bình chọn
21/04/2010 erfitt [is] phát âm erfitt 0 bình chọn
21/04/2010 auðvelt [is] phát âm auðvelt 0 bình chọn
21/04/2010 leiðinlegur [is] phát âm leiðinlegur 0 bình chọn
21/04/2010 meðaltal [is] phát âm meðaltal 0 bình chọn
21/04/2010 spennandi [is] phát âm spennandi 0 bình chọn
21/04/2010 slæmur [is] phát âm slæmur 0 bình chọn
21/04/2010 dásamlegt [is] phát âm dásamlegt 0 bình chọn
21/04/2010 stórkostlegu [is] phát âm stórkostlegu 0 bình chọn
21/04/2010 útistandandi [is] phát âm útistandandi 0 bình chọn
21/04/2010 hlýðinn [is] phát âm hlýðinn 0 bình chọn
21/04/2010 kurteis [is] phát âm kurteis 0 bình chọn
21/04/2010 góður [is] phát âm góður 0 bình chọn
21/04/2010 gilt [is] phát âm gilt 0 bình chọn
21/04/2010 einkennilegur [is] phát âm einkennilegur 0 bình chọn
21/04/2010 skrítið [is] phát âm skrítið 0 bình chọn
21/04/2010 skemmtilegur [is] phát âm skemmtilegur 0 bình chọn
21/04/2010 skýjað [is] phát âm skýjað 0 bình chọn
21/04/2010 sólríka [is] phát âm sólríka 0 bình chọn
21/04/2010 trygg [is] phát âm trygg 0 bình chọn
21/04/2010 fyndið [is] phát âm fyndið 0 bình chọn
21/04/2010 upplýsandi [is] phát âm upplýsandi 0 bình chọn
21/04/2010 gagnlegt [is] phát âm gagnlegt 0 bình chọn
21/04/2010 mikilvægt [is] phát âm mikilvægt 0 bình chọn