Thành viên:

gbergur

Đăng ký phát âm của gbergur

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Bình chọn
26/04/2010
phát âm Björk
Björk [is] 2 bình chọn
22/04/2010
phát âm Með blóðnasir
Með blóðnasir [is] 0 bình chọn
21/04/2010
phát âm lítill
lítill [is] 0 bình chọn
21/04/2010
phát âm breiður
breiður [is] 0 bình chọn
21/04/2010
phát âm þunnt
þunnt [is] 0 bình chọn
21/04/2010
phát âm umferð
umferð [is] 0 bình chọn
21/04/2010
phát âm harður
harður [is] 0 bình chọn
21/04/2010
phát âm erfitt
erfitt [is] 0 bình chọn
21/04/2010
phát âm auðvelt
auðvelt [is] 0 bình chọn
21/04/2010
phát âm leiðinlegur
leiðinlegur [is] 0 bình chọn
21/04/2010
phát âm meðaltal
meðaltal [is] 0 bình chọn
21/04/2010
phát âm spennandi
spennandi [is] 0 bình chọn
21/04/2010
phát âm slæmur
slæmur [is] 0 bình chọn
21/04/2010
phát âm dásamlegt
dásamlegt [is] 0 bình chọn
21/04/2010
phát âm stórkostlegu
stórkostlegu [is] 0 bình chọn
21/04/2010
phát âm útistandandi
útistandandi [is] 0 bình chọn
21/04/2010
phát âm hlýðinn
hlýðinn [is] 0 bình chọn
21/04/2010
phát âm kurteis
kurteis [is] 0 bình chọn
21/04/2010
phát âm góður
góður [is] 0 bình chọn
21/04/2010
phát âm gilt
gilt [is] 0 bình chọn
21/04/2010
phát âm einkennilegur
einkennilegur [is] 0 bình chọn
21/04/2010
phát âm skrítið
skrítið [is] 0 bình chọn
21/04/2010
phát âm skemmtilegur
skemmtilegur [is] 0 bình chọn
21/04/2010
phát âm skýjað
skýjað [is] 0 bình chọn
21/04/2010
phát âm sólríka
sólríka [is] 0 bình chọn
21/04/2010
phát âm trygg
trygg [is] 0 bình chọn
21/04/2010
phát âm fyndið
fyndið [is] 0 bình chọn
21/04/2010
phát âm upplýsandi
upplýsandi [is] 0 bình chọn
21/04/2010
phát âm gagnlegt
gagnlegt [is] 0 bình chọn
21/04/2010
phát âm mikilvægt
mikilvægt [is] 0 bình chọn