Thành viên:

olfine

Đăng ký phát âm của olfine

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Bình chọn
28/01/2022
phát âm Annemette
Annemette [da] 0 bình chọn
28/01/2022
phát âm Maibritt
Maibritt [da] 0 bình chọn
28/01/2022
phát âm Flemming
Flemming [da] 0 bình chọn
28/01/2022
phát âm udspionere
udspionere [da] 0 bình chọn
28/01/2022
phát âm Højbro Plads
Højbro Plads [da] 0 bình chọn
28/01/2022
phát âm Hun havde aldrig været ude for noget så grusomt
Hun havde aldrig været ude for noget så grusomt [da] 0 bình chọn
28/01/2022
phát âm rønnebærrene
rønnebærrene [da] 0 bình chọn
28/01/2022
phát âm Lige rundt om hjørnet
Lige rundt om hjørnet [da] 0 bình chọn
28/01/2022
phát âm Slå katten af tønden
Slå katten af tønden [da] 0 bình chọn
28/01/2022
phát âm Tak skal du have
Tak skal du have [da] 0 bình chọn
28/01/2022
phát âm Der er ingen vej udenom
Der er ingen vej udenom [da] 0 bình chọn
28/01/2022
phát âm fjernstyret bil
fjernstyret bil [da] 0 bình chọn
28/01/2022
phát âm Jeg takker også dig
Jeg takker også dig [da] 0 bình chọn
08/10/2021
phát âm Trine Bramsen
Trine Bramsen [da] 0 bình chọn
08/10/2021
phát âm Jens Elbøl
Jens Elbøl [da] 0 bình chọn
08/10/2021
phát âm miraklet, mirakler, miraklerne
miraklet, mirakler, miraklerne [da] 0 bình chọn
08/10/2021
phát âm stolt af
stolt af [da] 0 bình chọn
08/10/2021
phát âm ondulere
ondulere [da] 0 bình chọn
08/10/2021
phát âm at sy - syg - syv
at sy - syg - syv [da] 0 bình chọn
08/10/2021
phát âm Aristoteles
Aristoteles [da] 0 bình chọn
08/10/2021
phát âm hæklede
hæklede [da] 0 bình chọn
08/10/2021
phát âm sylte
sylte [da] 0 bình chọn
08/10/2021
phát âm jeg har hørt
jeg har hørt [da] 0 bình chọn
08/10/2021
phát âm Per Kragh Møller
Per Kragh Møller [da] 0 bình chọn
08/10/2021
phát âm teltet
teltet [da] 0 bình chọn
08/10/2021
phát âm Christian Nørgaard
Christian Nørgaard [da] 0 bình chọn
08/10/2021
phát âm patina
patina [da] 0 bình chọn
08/10/2021
phát âm barnefastholdelsesanordningen
barnefastholdelsesanordningen [da] 0 bình chọn
08/10/2021
phát âm ådslet
ådslet [da] 0 bình chọn
08/10/2021
phát âm ådsel
ådsel [da] 0 bình chọn