Thành viên:

olfine

Đăng ký phát âm của olfine

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
07/11/2008 atkvæðarétt [is] phát âm atkvæðarétt 0 bình chọn
07/11/2008 ríkisstjórninni [is] phát âm ríkisstjórninni 0 bình chọn
07/11/2008 fundum [is] phát âm fundum 0 bình chọn
07/11/2008 ríkisstjórnir [is] phát âm ríkisstjórnir 0 bình chọn
07/11/2008 nánast [is] phát âm nánast 0 bình chọn
07/11/2008 hafa [is] phát âm hafa 0 bình chọn
07/11/2008 ráðherrar [is] phát âm ráðherrar 0 bình chọn
07/11/2008 eiga [is] phát âm eiga 0 bình chọn
07/11/2008 rjúfa [is] phát âm rjúfa 0 bình chọn
07/11/2008 Sturla Böðvarsson [is] phát âm Sturla Böðvarsson 0 bình chọn
07/11/2008 Fjölnir [is] phát âm Fjölnir 0 bình chọn
07/11/2008 kirkja [is] phát âm kirkja 0 bình chọn
07/11/2008 Gylfi Einarsson [is] phát âm Gylfi Einarsson 0 bình chọn
07/11/2008 samfélag [is] phát âm samfélag 0 bình chọn
25/07/2008 þjónustumiðstöð [is] phát âm þjónustumiðstöð 0 bình chọn
25/07/2008 Súðavíkurhreppur [is] phát âm Súðavíkurhreppur 0 bình chọn
25/07/2008 Eyjafjarðarsveit [is] phát âm Eyjafjarðarsveit 0 bình chọn
25/07/2008 Tjörneshreppur [is] phát âm Tjörneshreppur 0 bình chọn
25/07/2008 Mosfellsbær [is] phát âm Mosfellsbær 0 bình chọn
25/07/2008 Vigdís Finnbogadóttir [is] phát âm Vigdís Finnbogadóttir 0 bình chọn
25/07/2008 Vopnafjarðarhreppur [is] phát âm Vopnafjarðarhreppur 0 bình chọn
25/07/2008 Snæfellsbær [is] phát âm Snæfellsbær 0 bình chọn
25/07/2008 Árborg [is] phát âm Árborg 0 bình chọn
25/07/2008 Dalabyggð [is] phát âm Dalabyggð 0 bình chọn
25/07/2008 Grímseyjarhreppur [is] phát âm Grímseyjarhreppur 0 bình chọn
25/07/2008 Skagabyggð [is] phát âm Skagabyggð 0 bình chọn
25/07/2008 Bæjarhreppur [is] phát âm Bæjarhreppur 0 bình chọn
25/07/2008 Árneshreppur [is] phát âm Árneshreppur 0 bình chọn
25/07/2008 Skaftárhreppur [is] phát âm Skaftárhreppur 0 bình chọn
25/07/2008 Húnavatnshreppur [is] phát âm Húnavatnshreppur 0 bình chọn