Thành viên:

poniol

Đăng ký phát âm của poniol

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
12/05/2019 disharmonia [ca] phát âm disharmonia 0 bình chọn
12/05/2019 dispondaic [ca] phát âm dispondaic 0 bình chọn
12/05/2019 dispersoide [ca] phát âm dispersoide 0 bình chọn
12/05/2019 necrologic [ca] phát âm necrologic 0 bình chọn
12/05/2019 Signe [ca] phát âm Signe 0 bình chọn
12/05/2019 Evidència [ca] phát âm Evidència 0 bình chọn
22/08/2018 Enric Mas [es] phát âm Enric Mas 0 bình chọn
22/08/2018 tripe [es] phát âm tripe 0 bình chọn
22/08/2018 Edgar Robinson Peña Parra [es] phát âm Edgar Robinson Peña Parra 0 bình chọn
22/08/2018 triqui [es] phát âm triqui 0 bình chọn
22/08/2018 trashumación [es] phát âm trashumación 0 bình chọn
22/08/2018 traslucimiento [es] phát âm traslucimiento 0 bình chọn
22/08/2018 tris [es] phát âm tris 0 bình chọn
22/08/2018 la fritada [es] phát âm la fritada 0 bình chọn
22/08/2018 triplo [es] phát âm triplo 0 bình chọn
22/08/2018 Cayo de agua [es] phát âm Cayo de agua 0 bình chọn
22/08/2018 xérès [es] phát âm xérès 0 bình chọn
22/08/2018 Richard Carapaz [es] phát âm Richard Carapaz 0 bình chọn
22/08/2018 apifobia [es] phát âm apifobia 0 bình chọn
22/08/2018 José Francisco Ventoso [es] phát âm José Francisco Ventoso 0 bình chọn
22/08/2018 teneguia [es] phát âm teneguia 0 bình chọn
22/08/2018 si se la hubiera podido preguntar [es] phát âm si se la hubiera podido preguntar 0 bình chọn
22/08/2018 tecnología limpia [es] phát âm tecnología limpia 0 bình chọn
22/08/2018 fluoroscopia [es] phát âm fluoroscopia 0 bình chọn
22/08/2018 Roraima [es] phát âm Roraima 0 bình chọn
22/08/2018 bibliofobia [es] phát âm bibliofobia 0 bình chọn
22/08/2018 acasarado [es] phát âm acasarado 0 bình chọn
22/08/2018 Estructura socioeconómica de México [es] phát âm Estructura socioeconómica de México 0 bình chọn
22/08/2018 escandallo [es] phát âm escandallo 0 bình chọn
22/08/2018 de forma ridícula [es] phát âm de forma ridícula 0 bình chọn