Thành viên:

vturiserra

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của vturiserra

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
13/09/2018 instal·lar-lo [ca] phát âm instal·lar-lo 0 bình chọn
13/09/2018 pluges [ca] phát âm pluges 0 bình chọn
13/09/2018 dotat [ca] phát âm dotat 0 bình chọn
13/09/2018 Baix Ebre [ca] phát âm Baix Ebre 0 bình chọn
13/09/2018 parc eòlic Baix Ebre [ca] phát âm parc eòlic Baix Ebre 0 bình chọn
21/03/2016 Carles Puigdemont [ca] phát âm Carles Puigdemont 1 bình chọn
27/03/2014 Llabià [ca] phát âm Llabià 0 bình chọn
27/03/2014 aguar [ca] phát âm aguar 0 bình chọn
27/03/2014 Sant Iscle d'Empordà [ca] phát âm Sant Iscle d'Empordà 0 bình chọn
27/03/2014 Gaüses [ca] phát âm Gaüses 0 bình chọn
27/03/2014 sèpia estofada [ca] phát âm sèpia estofada 0 bình chọn
27/03/2014 ílium [ca] phát âm ílium 0 bình chọn
26/03/2014 aguaitar [ca] phát âm aguaitar 0 bình chọn
26/03/2014 gabier [ca] phát âm gabier 0 bình chọn
26/03/2014 igualació [ca] phát âm igualació 0 bình chọn
26/03/2014 il·lació [ca] phát âm il·lació 0 bình chọn
26/03/2014 acatalèpsia [ca] phát âm acatalèpsia 0 bình chọn
26/03/2014 xaquiosament [ca] phát âm xaquiosament 0 bình chọn
26/03/2014 pacció [ca] phát âm pacció 0 bình chọn
26/03/2014 zoosemiòtica [ca] phát âm zoosemiòtica 0 bình chọn
26/03/2014 paccionar [ca] phát âm paccionar 0 bình chọn
26/03/2014 poinciana [ca] phát âm poinciana 0 bình chọn
26/03/2014 vocacional [ca] phát âm vocacional 0 bình chọn
26/03/2014 marsupial [ca] phát âm marsupial 0 bình chọn
26/03/2014 jerarquització [ca] phát âm jerarquització 0 bình chọn
26/03/2014 jacobià [ca] phát âm jacobià 0 bình chọn
26/03/2014 facciosa [ca] phát âm facciosa 0 bình chọn
26/03/2014 falciot [ca] phát âm falciot 0 bình chọn
26/03/2014 Vulpellac [ca] phát âm Vulpellac 0 bình chọn
26/03/2014 ignominiós [ca] phát âm ignominiós 0 bình chọn