BETA

Discover Forvo Academy, our new online teaching platform.

Go to Forvo Academy
Thành viên:

whyking

Đăng ký phát âm của whyking

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Bình chọn
24/04/2010
phát âm eta
eta [is] 0 bình chọn
24/04/2010
phát âm þrjóta
þrjóta [is] 0 bình chọn
24/04/2010
phát âm þreyja
þreyja [is] 0 bình chọn
24/04/2010
phát âm þramma
þramma [is] 0 bình chọn
24/04/2010
phát âm Þrasa
Þrasa [is] 0 bình chọn
24/04/2010
phát âm þvinga
þvinga [is] 0 bình chọn
24/04/2010
phát âm þroskast
þroskast [is] 0 bình chọn
24/04/2010
phát âm þrá
þrá [is] 0 bình chọn
24/04/2010
phát âm þreifa
þreifa [is] 0 bình chọn
24/04/2010
phát âm þrauka
þrauka [is] 0 bình chọn
24/04/2010
phát âm Þorna
Þorna [is] 0 bình chọn
24/04/2010
phát âm hjaltalin
hjaltalin [is] 0 bình chọn
24/04/2010
phát âm úlnlið
úlnlið [is] 0 bình chọn
24/04/2010
phát âm þora
þora [is] 0 bình chọn
24/04/2010
phát âm þola
þola [is] 0 bình chọn
24/04/2010
phát âm þjóna
þjóna [is] 0 bình chọn
24/04/2010
phát âm þjást
þjást [is] 0 bình chọn
24/04/2010
phát âm Steina
Steina [is] 0 bình chọn
24/04/2010
phát âm þinglýsa
þinglýsa [is] 0 bình chọn
24/04/2010
phát âm þjálfa
þjálfa [is] 0 bình chọn
24/04/2010
phát âm þjá
þjá [is] 0 bình chọn
24/04/2010
phát âm armur
armur [is] 0 bình chọn
24/04/2010
phát âm sunnan
sunnan [is] 0 bình chọn
24/04/2010
phát âm háls
háls [is] 0 bình chọn
24/04/2010
phát âm blátönn
blátönn [is] 0 bình chọn
24/04/2010
phát âm lifur
lifur [is] 0 bình chọn
24/04/2010
phát âm fingur
fingur [is] 0 bình chọn
24/04/2010
phát âm búkur
búkur [is] 0 bình chọn
24/04/2010
phát âm munnur
munnur [is] 0 bình chọn
24/04/2010
phát âm öxl
öxl [is] 0 bình chọn