Thành viên:

wolfganghofmeier

Đăng ký phát âm của wolfganghofmeier

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
28/09/2012 Weltraumbahnhof [de] phát âm Weltraumbahnhof 0 bình chọn
28/09/2012 trobador [de] phát âm trobador 0 bình chọn
28/09/2012 Wolf Lieser [de] phát âm Wolf Lieser 0 bình chọn
28/09/2012 Tilman Baumgärtel [de] phát âm Tilman Baumgärtel 0 bình chọn
28/09/2012 geplaudert [de] phát âm geplaudert 0 bình chọn
28/09/2012 Thaya [de] phát âm Thaya 0 bình chọn
27/09/2012 Gennat [de] phát âm Gennat 0 bình chọn
27/09/2012 Lombard Odier & Cie [de] phát âm Lombard Odier & Cie 0 bình chọn
27/09/2012 Trinkaus & Burkhardt [de] phát âm Trinkaus & Burkhardt 0 bình chọn
27/09/2012 Berenberg Bank [de] phát âm Berenberg Bank 0 bình chọn
27/09/2012 Anthroposophist [de] phát âm Anthroposophist 0 bình chọn
27/09/2012 Ludwigsruhe [de] phát âm Ludwigsruhe 0 bình chọn
27/09/2012 Clayallee [de] phát âm Clayallee 0 bình chọn
27/09/2012 Landesbank Baden-Württemberg [de] phát âm Landesbank Baden-Württemberg 0 bình chọn
26/09/2012 Jungmannschaft [de] phát âm Jungmannschaft 0 bình chọn
26/09/2012 verdörren [de] phát âm verdörren 0 bình chọn
26/09/2012 Glühung [de] phát âm Glühung 0 bình chọn
26/09/2012 Nagelkauen [de] phát âm Nagelkauen 0 bình chọn
26/09/2012 periungual [de] phát âm periungual 0 bình chọn
26/09/2012 Mandibel [de] phát âm Mandibel 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
26/09/2012 Diskalregion [de] phát âm Diskalregion 0 bình chọn
26/09/2012 Steinsplitter [de] phát âm Steinsplitter 0 bình chọn
26/09/2012 Holzsplitter [de] phát âm Holzsplitter 0 bình chọn
26/09/2012 Nirvana [de] phát âm Nirvana 0 bình chọn
26/09/2012 Graphemstatus [de] phát âm Graphemstatus 0 bình chọn
26/09/2012 Spalet [de] phát âm Spalet 0 bình chọn
26/09/2012 Frankfurter Schule [de] phát âm Frankfurter Schule 0 bình chọn
26/09/2012 Umlautgraphem [de] phát âm Umlautgraphem 0 bình chọn
26/09/2012 Graphemmuster [de] phát âm Graphemmuster 0 bình chọn
26/09/2012 Sonorantgraphem [de] phát âm Sonorantgraphem 1 bình chọn Phát âm tốt nhất