Cách phát âm 2p

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: shut upyouroofy'allcomfortable