Cách phát âm dialectical

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Định nghĩa
  • Định nghĩa của dialectical

    • of or relating to or employing dialectic

Từ ngẫu nhiên: TuesdaygirlprettyEnglishCaribbean