Cách phát âm disowned

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Định nghĩa
  • Định nghĩa của disowned

    • prevent deliberately (as by making a will) from inheriting
    • cast off

Từ ngẫu nhiên: thoughtmountaincaughtdecadencecat