Cách phát âm fiance

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Định nghĩa
  • Định nghĩa của fiance

    • a man who is engaged to be married

Từ ngẫu nhiên: Sconehavelaughbeenthrough