Cách phát âm Hz

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Định nghĩa
  • Định nghĩa của Hz

    • the unit of frequency; one hertz has a periodic interval of one second

Từ ngẫu nhiên: thoughtmountaincaughtdecadencecat