Cách phát âm iambus

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Định nghĩa
  • Định nghĩa của iambus

    • a metrical unit with unstressed-stressed syllables

Từ ngẫu nhiên: aboutlittleAmericaTexassorry