Cách phát âm moghrey

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: Cre’n ennym t’ort?JedooneeJeluneJemayrtJecrean