Hướng dẫn phát âm Tiếng Manx

Tìm kiếm và học cách phát âm từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Tiếng Manx). Học cách phát âm với hướng dẫn của chúng tôi.

Phát âm được tra cứu nhiều nhất trong Tiếng Manx

  • phát âm feed feed
  • phát âm tree tree
  • phát âm share share
  • phát âm Hannah Hannah
  • phát âm CRE CRE
  • phát âm she she
  • phát âm mie mie
  • phát âm rio rio
  • phát âm eu eu
  • phát âm Halley Halley

Xem tất cả

Bạn có muốn phát âm các từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Tiếng Manx)?