Hướng dẫn phát âm Tiếng Manx

[Gaelg]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Manx

  • Số người nói: 300
  • Số người nói trên Forvo: 8
  • Từ đã phát âm: 282
  • Từ đang chờ phát âm: 1.664