Cách phát âm padded

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Định nghĩa
  • Định nghĩa của padded

    • softened by the addition of cushions or padding

Từ ngẫu nhiên: LondonWednesdayAprilGermanyThursday