Cách phát âm phthisis

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Định nghĩa
  • Định nghĩa của phthisis

    • involving the lungs with progressive wasting of the body

Từ ngẫu nhiên: TuesdaygirlprettyEnglishCaribbean