Cách phát âm quipped

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Định nghĩa
  • Định nghĩa của quipped

    • a witty saying
    • witty remark
    • make jokes or quips

Từ ngẫu nhiên: graduateddudeeitherauburnbastard