Cách phát âm starved

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Định nghĩa
  • Định nghĩa của starved

    • suffering from lack of food
    • extremely hungry

Từ ngẫu nhiên: pronunciationdancewalkcan'torange