Cách phát âm telemetry

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Định nghĩa
  • Định nghĩa của telemetry

    • automatic transmission and measurement of data from remote sources by wire or radio or other means

Từ ngẫu nhiên: penChicagooftenCanadanausea