Cách phát âm two-tier

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: pronunciationdancewalkcan'torange