Hướng dẫn phát âm Tiếng Belarus

[Беларуская]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Belarus

  • Số người nói: 8.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 244
  • Từ đã phát âm: 13.225
  • Từ đang chờ phát âm: 50.957
  • Tiếng Belarus Ảnh của A Kostichev
Phát âm hàng đầu Thêm từ

Xem tất cả