Hướng dẫn phát âm Tiếng Belarus

[Беларуская]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Belarus

  • Số người nói: 8.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 264
  • Từ đã phát âm: 14.076
  • Từ đang chờ phát âm: 50.676
  • Tiếng Belarus Ảnh của A Kostichev
Phát âm hàng đầu Thêm từ

Xem tất cả

Từ mới để phát âm Đăng ký

Xem tất cả