Hướng dẫn phát âm Tiếng Cebuano

Tìm kiếm và học cách phát âm từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Tiếng Cebuano). Học cách phát âm với hướng dẫn của chúng tôi.

Phát âm được tra cứu nhiều nhất trong Tiếng Cebuano

  • phát âm an an
  • phát âm lagom lagom
  • phát âm lemon lemon
  • phát âm panit panit
  • phát âm babae babae
  • phát âm Kang Kang
  • phát âm ays ays
  • phát âm duha duha
  • phát âm otin otin
  • phát âm tsa tsa

Xem tất cả

Bạn có muốn phát âm các từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Tiếng Cebuano)?