Hướng dẫn phát âm Tiếng Wales

[Cymraeg]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Wales

  • Số người nói: 600.000
  • Số người nói trên Forvo: 378
  • Từ đã phát âm: 4.280
  • Từ đang chờ phát âm: 1.838
  • Tiếng Wales Ảnh của Samasnookerfan