Hướng dẫn phát âm Tiếng Ewe

Tìm kiếm và học cách phát âm từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Tiếng Ewe). Học cách phát âm với hướng dẫn của chúng tôi.

Phát âm được tra cứu nhiều nhất trong Tiếng Ewe

  • phát âm wo
    wo
  • phát âm Eve
    Eve
  • phát âm yoo
    yoo

Xem tất cả

Bạn có muốn phát âm các từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Tiếng Ewe)?