Hướng dẫn phát âm Tiếng Đức Thụy Sỹ

[Schwyzerdütsch]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Đức Thụy Sỹ

  • Số người nói: 4.500.000
  • Số người nói trên Forvo: 223
  • Từ đã phát âm: 1.297
  • Từ đang chờ phát âm: 635
  • Tiếng Đức Thụy Sỹ Ảnh của Cristo Vlahos