Hướng dẫn phát âm Tiếng Igbo

Tìm kiếm và học cách phát âm từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Tiếng Igbo). Học cách phát âm với hướng dẫn của chúng tôi.

Phát âm được tra cứu nhiều nhất trong Tiếng Igbo

  • phát âm Google Google
  • phát âm Igbo Igbo
  • phát âm U U
  • phát âm Donald Trump Donald Trump
  • phát âm O O
  • phát âm K K
  • phát âm W W
  • phát âm na na
  • phát âm si si
  • phát âm Ada Ada

Xem tất cả

Bạn có muốn phát âm các từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Tiếng Igbo)?