Hướng dẫn phát âm Tiếng Igbo

[Igbo]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Igbo

  • Số người nói: 18.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 86
  • Từ đã phát âm: 409
  • Từ đang chờ phát âm: 240
  • Tiếng Igbo Ảnh của Public domain