Cách phát âm Igbo

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Định nghĩa
  • Định nghĩa của Igbo

    • a member of the largest ethnic group in southeastern Nigeria

Từ ngẫu nhiên: Ikechukwu UcheChukwuemekaekweagadi-nwanyiNgwu