Hướng dẫn phát âm Tiếng Iloko

[Ilokano]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Iloko

  • Số người nói: 10.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 19
  • Từ đã phát âm: 302
  • Từ đang chờ phát âm: 731