Hướng dẫn phát âm Tiếng Iceland

Tìm kiếm và học cách phát âm từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Tiếng Iceland). Học cách phát âm với hướng dẫn của chúng tôi.

Phát âm được tra cứu nhiều nhất trong Tiếng Iceland

 • phát âm a
  a
 • phát âm i
  i
 • phát âm r
  r
 • phát âm 100
  100
 • phát âm U
  U
 • phát âm y
  y
 • phát âm September
  September
 • phát âm er
  er
 • phát âm Helena
  Helena
 • phát âm Reykjavík
  Reykjavík

Xem tất cả

Bạn có muốn phát âm các từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Tiếng Iceland)?