Hướng dẫn phát âm Tiếng Iceland

Tìm kiếm và học cách phát âm từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Tiếng Iceland). Học cách phát âm với hướng dẫn của chúng tôi.

Phát âm được tra cứu nhiều nhất trong Tiếng Iceland

  • phát âm a a
  • phát âm i i
  • phát âm 100 100
  • phát âm r r
  • phát âm U U
  • phát âm y y
  • phát âm September September
  • phát âm Helena Helena
  • phát âm er er
  • phát âm Reykjavík Reykjavík

Xem tất cả

Bạn có muốn phát âm các từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Tiếng Iceland)?