Hướng dẫn phát âm Tiếng Latvia

Tìm kiếm và học cách phát âm từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Tiếng Latvia). Học cách phát âm với hướng dẫn của chúng tôi.

Phát âm được tra cứu nhiều nhất trong Tiếng Latvia

  • phát âm man man
  • phát âm un un
  • phát âm hallo hallo
  • phát âm dot dot
  • phát âm tu tu
  • phát âm Laura Laura
  • phát âm ir ir
  • phát âm just just
  • phát âm progress progress
  • phát âm maize maize

Xem tất cả

Bạn có muốn phát âm các từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Tiếng Latvia)?