Hướng dẫn phát âm Tiếng Bắc Âu Cổ

Tìm kiếm và học cách phát âm từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Tiếng Bắc Âu Cổ). Học cách phát âm với hướng dẫn của chúng tôi.

Phát âm được tra cứu nhiều nhất trong Tiếng Bắc Âu Cổ

 • phát âm sex
  sex
 • phát âm at
  at
 • phát âm egg
  egg
 • phát âm of
  of
 • phát âm Fenrir
  Fenrir
 • phát âm bak
  bak
 • phát âm vita
  vita
 • phát âm Loki
  Loki
 • phát âm hel
  hel
 • phát âm minna
  minna

Xem tất cả

Bạn có muốn phát âm các từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Tiếng Bắc Âu Cổ)?