Cách phát âm Loki

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: hallobierÖsterreichrotkönnen