Hướng dẫn phát âm Tiếng Occitan

[Occitan]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Occitan

  • Số người nói: 2.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 32
  • Từ đã phát âm: 4.605
  • Từ đang chờ phát âm: 578
  • Tiếng Occitan Ảnh của Andyblind