Hướng dẫn phát âm Tiếng Đức Pennsylvania

Tìm kiếm và học cách phát âm từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Tiếng Đức Pennsylvania). Học cách phát âm với hướng dẫn của chúng tôi.

Phát âm được tra cứu nhiều nhất trong Tiếng Đức Pennsylvania

 • phát âm board
  board
 • phát âm mei
  mei
 • phát âm kind
  kind
 • phát âm all
  all
 • phát âm ball
  ball
 • phát âm Wasser
  Wasser
 • phát âm ich
  ich
 • phát âm sei
  sei
 • phát âm Danke
  Danke
 • phát âm eich
  eich

Xem tất cả

Bạn có muốn phát âm các từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Tiếng Đức Pennsylvania)?