Hướng dẫn phát âm Tiếng Đức Pennsylvania

Tìm kiếm và học cách phát âm từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Tiếng Đức Pennsylvania). Học cách phát âm với hướng dẫn của chúng tôi.

Phát âm được tra cứu nhiều nhất trong Tiếng Đức Pennsylvania

  • phát âm board board
  • phát âm kind kind
  • phát âm all all
  • phát âm ball ball
  • phát âm mei mei
  • phát âm sei sei
  • phát âm Wasser Wasser
  • phát âm Danke Danke
  • phát âm eich eich
  • phát âm elf elf

Xem tất cả

Bạn có muốn phát âm các từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Tiếng Đức Pennsylvania)?