Hướng dẫn phát âm Tiếng Albania

Tìm kiếm và học cách phát âm từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Tiếng Albania). Học cách phát âm với hướng dẫn của chúng tôi.

Phát âm được tra cứu nhiều nhất trong Tiếng Albania

 • phát âm iguana
  iguana
 • phát âm 1
  1
 • phát âm hotel
  hotel
 • phát âm radio
  radio
 • phát âm koala
  koala
 • phát âm Agnes
  Agnes
 • phát âm 8
  8
 • phát âm them
  them
 • phát âm Lisa
  Lisa
 • phát âm has
  has

Xem tất cả

Bạn có muốn phát âm các từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Tiếng Albania)?