Hướng dẫn phát âm Tiếng Albania

Tìm kiếm và học cách phát âm từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Tiếng Albania). Học cách phát âm với hướng dẫn của chúng tôi.

Phát âm được tra cứu nhiều nhất trong Tiếng Albania

  • phát âm iguana iguana
  • phát âm 1 1
  • phát âm hotel hotel
  • phát âm radio radio
  • phát âm koala koala
  • phát âm Agnes Agnes
  • phát âm 8 8
  • phát âm them them
  • phát âm has has
  • phát âm Ari Ari

Xem tất cả

Bạn có muốn phát âm các từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Tiếng Albania)?