Hướng dẫn phát âm Tiếng Wolof

Tìm kiếm và học cách phát âm từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Tiếng Wolof). Học cách phát âm với hướng dẫn của chúng tôi.

Phát âm được tra cứu nhiều nhất trong Tiếng Wolof

  • phát âm na na
  • phát âm Lu Lu
  • phát âm mat mat
  • phát âm Kay Kay
  • phát âm buy buy
  • phát âm wax wax
  • phát âm tax tax
  • phát âm Assane N'Diaye Assane N'Diaye
  • phát âm woo woo
  • phát âm tux tux

Xem tất cả

Bạn có muốn phát âm các từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Tiếng Wolof)?