Hướng dẫn phát âm Tiếng Choang

Tìm kiếm và học cách phát âm từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Tiếng Choang). Học cách phát âm với hướng dẫn của chúng tôi.

Phát âm được tra cứu nhiều nhất trong Tiếng Choang

 • phát âm a
  a
 • phát âm 什么
  什么
 • phát âm 吃饭
  吃饭
 • phát âm dog
  dog
 • phát âm 汉语
  汉语
 • phát âm bag
  bag
 • phát âm ok
  ok
 • phát âm BAE
  BAE
 • phát âm saw
  saw
 • phát âm get
  get

Xem tất cả

Bạn có muốn phát âm các từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Tiếng Choang)?