Hướng dẫn phát âm Tiếng Choang

Tìm kiếm và học cách phát âm từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Tiếng Choang). Học cách phát âm với hướng dẫn của chúng tôi.

Phát âm được tra cứu nhiều nhất trong Tiếng Choang

  • phát âm a a
  • phát âm 什么 什么
  • phát âm bag bag
  • phát âm dog dog
  • phát âm 汉语 汉语
  • phát âm 吃饭 吃饭
  • phát âm ok ok
  • phát âm BAE BAE
  • phát âm saw saw
  • phát âm get get

Xem tất cả

Bạn có muốn phát âm các từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Tiếng Choang)?