Thể loại:

0

Đăng ký theo dõi 0 phát âm

  • phát âm zero zero [en]
  • phát âm nul nul [fr]
  • phát âm Zéro Zéro [fr]
  • phát âm 零 [ja]
  • phát âm bouteille bouteille [fr]
  • phát âm ๐ [th]