Thể loại:

affirmative

Đăng ký theo dõi affirmative phát âm

  • phát âm sure sure [en]
  • phát âm uh-hunh uh-hunh [en]
  • phát âm 応 [ja]
  • phát âm enh enh [oj]
  • phát âm awesomesauce awesomesauce [en]
  • Ghi âm từ ንው ንው [am] Đang chờ phát âm